Nederlandstalige Bijbelstudies door Stan Marinussen

Mattheüs:

40001 Mattheüs 1:1-17 – Wat moet ik met al die namen

40002 Mattheüs 1:18-25 – Kerst en Pinksteren; zoek de verschillen

40003 Mattheüs 2:1-23 – Op welke wijze werkt God Bovennatuurlijk natuurlijk

40004 Mattheüs 3:1-6 – De boodschap van de grootste man van het O.T. (1/2)

40005 Mattheüs 3:7-12 – De boodschap van de grootste man van het O.T. (2/2)

40006 Mattheüs 3:13-17 – De doop en zalving van de Koning

40007 Mattheüs 4:1-11 – Het grootste probleem van de christen

40008 Mattheüs 4:12-17 – deze komt t.z.t.

40009 Mattheüs 4:18-22 – Vissers van mensen

40010 Mattheüs 4:23-25 – De werkwijze van Jezus

40011 Mattheüs 5-7 – inleiding tot de Bergrede, geluk en blijdschap is Gods wil

40012 Mattheüs 5:1-3 – Dolgelukkig zijn de armen van geest

40013 Mattheüs 5:4 – Dolgelukkig zijn zij die treuren

40014 Mattheüs 5:5 – Dolgelukkig zijn de zachtmoedigen

40015 Mattheüs 5:6 – Dolgelukkig zijn de hongerigen en dorstigen A

40016 Mattheüs 5:6 – Dolgelukkig zijn de hongerigen en dorstigen B

40017 Mattheüs 5:7 – Dolgelukkig zijn de barmhartigen

40018 Mattheüs 5:8 – Dolgelukkig zijn de reinen van hart

40019 Mattheüs 5:9 – Dolgelukkig zijn de vredestichters A

40020 Mattheüs 5:9 – Dolgelukkig zijn de vredestichters B

40021 Mattheüs 5:10-12 – Dolgelukkig zijn de vervolgden

40022 Mattheüs 5:13-16 – De invloed van de Christen op aarde

40023 Mattheüs 5:17-20 – deze komt t.z.t.

40024 Mattheüs 5:21-48 – Inleiding

40025 Mattheüs 5:21-26 – Ben IK een moordenaar

40026 Mattheüs 5:27-30 – deze komt t.z.t.

40027 Mattheüs 5:31-32 – Echtscheiding deel 1

40028 Mattheüs 5:31-32 – Echtscheiding deel 2

40029 Mattheüs 5:33-37 – deze komt t.z.t.

40030 Mattheüs 5:38-42 – Wraak nemen; iets voor de christen of niet

40031 Mattheüs 5:43-48 – De ultieme test; heb je vijanden lief

40032 Mattheüs 6:1-4 – Geven vanuit de juiste motieven

40033 Mattheüs 6:1-18 – God beloont mij op  basis van mijn motieven

40034 Mattheüs 6:5-8 – Bidden vanuit de juiste motieven

40035 Mattheüs 6:9-15 – God Zelf leert ons bidden

40036 Mattheüs 6:16-18 – deze komt t.z.t.

40037 Mattheüs 6:19-24 – De enige, echte en gegarandeerde hoog rendement investering

40038 Mattheüs 6:25-34 – Maak je geen zorgen

40039 Mattheüs 6:25-34 – Gods voorziening in de praktijk

40040 Mattheüs 7:1-6 – deze komt t.z.t.

40041 Mattheüs 7:7-12 – Carte blanche of niet

40042 Mattheüs 7:13-14 – Er zijn slechts twee wegen (1/2)

40043 Mattheüs 7:13-14 – Er zijn slechts twee wegen (2/2)

40044 Mattheus 7:15-20 – Wees op uw hoede voor valse profeten

40045 Mattheüs 7:21-23 – Velen zullen bedrogen uitkomen, maar

40046 Mattheüs 7:24-29 – Is jouw huis stormbestendig

40047 – deze bestaat niet

40048 Mattheüs 8:1-4 – De melaatse had niets te verliezen

40049 Mattheüs 8:5-17 – Jezus is gekomen om alle ziekte weg te vagen

40050 Mattheüs 8:18-22 – Jezus roept jou om Hem onvoorwaardelijk te dienen

40051 Mattheüs 8:23-34 – Jezus is baas over het – bovennatuurlijke

40052 Mattheüs 9:1-8 – Genezing vs. vergeving; welke is belangrijker

40053 Mattheüs 9:9-13 – Jezus is gekomen om Zijn handen aan mij vuil te maken

40054 Mattheüs 9:14-17 – Geheel nieuw

40055 Mattheüs 9:18-26 – Laat mij maar zien

40056 Mattheüs 9:27-38 – Met innerlijke ontferming bewogen

40057 Mattheüs 9:37-38 – De oogst is groot; welke oogst

40058 Mattheüs 10:1-15 – Stage lopen bij Jezus

40059 Mattheüs 10:16-23 – De meervoudigheid van bijbelse profetie

40060 Mattheüs 10:24-42 – Overzicht _ samenvatting – De 1e stap in het christen zijn

40061 Mattheüs 10:24-31 – De moeilijkheidsgraad van discipelschap en Gods belofte daarin

40062 Mattheüs 10:32-33 – Belijdenis, wel of niet belangrijk A

40063 Mattheüs 10:32-33 – Belijden en belijden zijn twee B

40064 Mattheüs 10:34-42 – De beloning is de kosten waard

40065 Mattheüs 11:1-6 – Zelfs de grootsten twijfelen

40066 Mattheüs 11:7-11 – Hoe weeg jij op tegen Johannes de Doper

40067 Mattheüs 11:12-24 – Zinvol geweld

40068 Mattheüs 11:25-30 – Gewoon rust

40069 Mattheüs 12:1-8 – De sabbat; wel of niet voor de christen

40070 Mattheüs 12:9-32 – De onvergefelijke zonde

40071 Mattheüs 12:33-42 – Waar het hart vol van is, loopt de mond van over

40072 Mattheüs 12:43-50 – Immoraliteit beter dan moraliteit

40073 Mattheüs 13 inleiding (1/2)

40074 Mattheüs 13 inleiding (2/2)

40075 Mattheüs 13:1-9 en 19-23 – Gelijkenis van de zaaier

40076 Mattheüs 13:10-17, 24-30, 36-43 – Gelijkenis van het onkruid

40077 Mattheüs 13:31-32 – Gelijkenis van het mosterdzaad

40078 Mattheüs 13:33-35, 44-46 – Gelijkenis van het zuurdeeg, schat en parel

40079 Mattheus 13:47-58 – Gelijkenis van het sleepnet en Jezus in Nazareth verworpen

40080 Mattheüs 14:1-21 – Kop en schotel met een broodje haring

40081 Mattheüs 14:22-33 – Laat de storm maar komen

40082 Mattheüs 14:28-31, 34-36, 15:1-20 – Uit de boot stappen en dan niet je handen wassen

40083 Mattheüs 15:21-39 – Ik ben die blinde, dove en verlamde

40084 Mattheüs 16:1-12 – Blinden die niet zien en blinden die wel zien

40085 Mattheüs 16:13-20 – De belijdenis van Petrus maakt mij een collega van God

40086 Mattheüs 16:21-23 – Jezus moest per se!

40087 Mattheüs 16:24-28 – De sleutel tot het succesvol, overwinnend en vruchtbaar christen zijn

40088 Mattheüs 17:1-13 – Da’s pas een echte metamorfose

40089 Mattheüs 17:14-21 –  Mosterdzaadgeloof vs. kleingeloof

40090 Mattheüs 17:22-27 – Vissen, om geen aanstoot te geven

40091 Mattheüs 18:1-14 – Een kinderlijk geloof

40092 Mattheüs 18:15-35 – Vergeving en herstel (1/2)

40093 Mattheüs 18:21-35 – Vergeving en herstel (2/2)

40094 Mattheüs 19:1-12 – Echtscheiding vs. heilig avondmaal

40095 Mattheüs 19:13-26 – Onmogelijk bestaat niet!

40096 Mattheüs 19:27-30 – Extreme makeover van de wereld

40097 Mattheüs 19:30 – 20:16 – de laatsten en de eersten (1/2)

40098 Mattheüs 19:30 – 20:16 – de laatsten en de eersten (2/2)

40099 Mattheüs 21:1-11 – De antithetische koning

40100 Mattheüs 21:12-17 – Dit maakt het Lam van God echt boos

40101 Mattheüs 21:18-32 – Bergen verzetten

40102 Mattheüs 21:33-46 – Vepletterd of vermorzeld; welke is wenselijk

40103 Mattheüs 22:1-14 – Goede en slechte zondaren

40104 Mattheüs 22:15-22 – Geef aan God wat Hem toekomt

40105 Mattheüs 22:23-40 – De tien geboden vs. het grote gebod

40106 Mattheüs 22:41-46 – Jezus is dus God

40107 Mattheüs 23:1-39 – Harde woorden van Jezus tegen huichelarij

40108 Mattheüs 24 en 25 – Inleiding tot de Olijfberg rede

40109 Mattheüs 24:1-14 – De Grote Verdrukking (1/3)

40110 Mattheüs 24-25 – De context uit Daniel 9 – (2/3)

40111 Mattheüs 24:15-28 – De Grote Verdrukking (3/3)

40112 Mattheüs 24:29-51 – Hét teken van Zijn wederkomst

40113 Mattheüs 25:1-30 – Het einde van de wereld; hoe te weten dat je er klaar voor bent

40114 Mattheüs 25:31-46 – Waarop wordt je uiteindelijk geoordeeld

40115 Mattheüs 26:1-30 – Loyaliteit, verraad en de ultieme liefde

40116 Mattheüs 26:31-56 – deze komt t.z.t.

40117 Mattheüs 26:57-75 – In zeven stappen naar een ellendig leven

40118 Mattheüs 27:1-31 – deze komt t.z.t.

40119 Mattheüs 27:32-56 – Gods commentaar op de kruisiging van Jezus

40120 Mattheüs 27:57-66 – Gods voorzienigheid bij de begrafenis van Jezus

40121 Mattheüs 28:1-17 – deze komt t.z.t.

40122 Mattheüs 28:18-20 – De grootste hindernis voor de kerk in 2016 en hoe deze te overkomen

Studie van het Bijbelboek Mattheüs door Stan Marinussen, Calvary Chapel Haarlemmermeer: calvarychapel.nl