46052 1 Korinthe 15:20-28 (Waarom is Jezus gekomen Het grote plaatje in vogelvlucht)

46050 1 Korinthe 15:1-11 (De inhoud van het Evangelie, zondebesef en Gods genade)