Over Stan Marinussen

Stan Marinussen Enduring Word

Ik ben Stan Marinussen en ik ben de eerste keer in 1964 in Nederland geboren en in 1990 in Californië, V.S. wedergeboren. Ik ben op jonge leeftijd geëmigreerd naar Californië waar ik 21 jaar lang heb mogen genieten van de Zuid-Californische levensstijl. Ik woon sinds 1993 in Nederland met mijn vrouw Marnie en gezin. Inmiddels hebben wij samen zes kleinkinderen.

Afkomstig uit een niet-gelovig gezin had ik niets over het geloof in Jezus Christus meegekregen. Toen ik 12 was, werden mijn ouders uitgenodigd om naar een kerkdienst te gaan; daar kwam ik voor het eerst in aanraking met het Bijbelse Christelijke geloof. Alhoewel mijn ouders mij naar de kerk meenamen, deed ik zelf weinig met het geloof. De wereld (vooral in Californië) was voor mij veel boeiender dan deze groep ‘saaie’ mensen die elke zondag naar de kerk gingen. Ik ging mee omdat het moest.

Maar toen ik 14 jaar was, dacht ik dat ik in Jezus geloofde en ik liet mezelf dopen d.m.v. de waterdoop. Maar omdat ik geen christelijke vrienden had, die mij in mijn zeer zwakke geloof tot steun konden zijn, viel ik binnen no time van mijn prille geloof af. Ik sprong met beide benen de wereld in en omhelsde een levensstijl van seks, drugs en rock & roll.

Op mijn 18e werd ik een ongehuwde vader van onze eerste dochter. Twee jaar later trouwde ik op mijn 20e met mijn ‘high school sweetheart’ Marnie en op mijn 23e kregen wij onze tweede dochter. Na een zeer onstuimige periode van 8 jaar als jonggehuwde echtgenoot en vader belandden wij bijna in echtscheiding. Ik was op zoek naar voldoening, naar succes, naar alles waarvan ik dacht dat de wereld het mij te bieden had, maar ik bleef leeg van binnen en onvoldaan. Na een dieptepunt te hebben bereikt, kwam ik tot het einde van mezelf; ik kon niet meer. Ik had van mijn leven een grote puinhoop gemaakt. Nadat mijn lieve echtgenote, familieleden en vrienden jarenlang voor mij gebeden hadden, kwam ik op mijn 26e tot een levend geloof in Jezus Christus, de enige echte God van de Bijbel. Ik was wedergeboren!

Kort na mijn wedergeboorte sloten wij ons als gezin aan bij een plaatselijke kerk die Calvary Chapel heette. Al heel snel werd ik door de Heere gegrepen en volgde ik daar de School of Ministry (School van Pastorale Bediening). Ik groeide in rap tempo in mijn geloof in en in mijn toewijding aan Jezus Christus. Gedurende deze periode ervaarde ik de roeping van Jezus om naar Nederland te gaan om daar een Calvary Chapel te stichten. Voordat ik het wist werd ik ingewijd als predikant en vervolgens zaten wij met z’n zessen als zendingsgezin in een Boeing 747 naar Nederland.

Nu ben ik bevoorrecht om als voorganger, bijbelleraar en kerkstichter samen met een geweldige groep mensen de Heere Jezus Christus en Zijn plaatselijke gemeente te dienen. Er zijn inmiddels twee Calvary Chapels in Nederland gesticht.

Ik ben Jezus Christus, Die mij het leven gegeven heeft, mijn leven verschuldigd!

“Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.” Galaten 2:20 (HSV)

Video: Geloofsgetuigenis Stan Marinussen

calvarychapel.nl